Kontakti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rīgas ražošanas un komerciālā firma "ASPTR"

Nosaukums
Tālrunis
E-pasts
Juridiskā adrese
Faktiskā adrese

ASPTR SIA
+371 28281867
company.asptr@gmail.com, info@asptr.lv
Pētersalas iela 19 – 29, Rīga, LV-1045
Krustpils iela 57B, Rīga, LV-1057

Vienotais reģ.nr.
PVN reģ.nr.
AS Swedbank
SWIFT

40003070194
LV40003070194 Europe VAT register
HABALV22
LV29HABA0551031893968