HIDROTEHNISKO BŪVJU BŪVNIECĪBA UN REMONTS

Hidrotehniskās būves pastāvīgi tiek pakļautas visdažādāko dabas faktoru ietekmei, tādēļ būves attiecīgi nolietojas un tām ir nepieciešama apkope un remonts. Mūsu uzņēmums nodarbojas ar industriālo un civilo būvniecības objektu būvniecību un remontu. Mums ir milzīga pieredze dažādu ūdens ņemšanas būvju konstrukciju: tiltu, piestātņu, molu, hidroelektrostaciju un citu hidrotehnisko būvju remontdarbos.

Kvalitatīvi un ātri novēršam jebkādus konstruktīvos defektus:
• piestātņu bojājumus,
• rievpāļu plaisas un savienojumu defektus,
• atjaunojam piestātņu dziļumu atbilstoši normatīvajiem dokumentiem,
• veicam akvatorijas tīrīšanas darbus,
• būvkonstrukciju montāžu un demontāžu,
• fenderu nomaiņu.
Bez tam veicam arī darbus, kas saistīti ar zemūdens betonēšanu, zemūdens metināšanu un virkni citu ūdenslīdēju darbu.
Savlaicīga hidrotehnisko būvju diagnostika un remonts pagarinās to ekspluatāciju bez atteices.