ZEMŪDENS MEKLĒŠANA UN NOGRIMUŠU PRIEKŠMETU IZCELŠANA

Cilvēki bieži pazaudē zem ūdens lietas, kas viņiem ir dārgas. Tas var būt mobilais tālrunis ar ļoti vērtīgām fotogrāfijām vai dārgas automašīnas atslēgas. Gadu gaitā mūsu uzņēmums ir palīdzējis daudziem cilvēkiem meklēt zem ūdens nozaudētos priekšmetus. Mēs esam atraduši un atdevuši īpašniekiem dokumentus, pases, motorlaivu motorus un daudz ko citu. Mēs vienmēr esam gatavi ar prieku palīdzēt gan fiziskām, gan juridiskām personām.
Kuģu īpašniekiem mūsu uzņēmums piedāvā pazaudētu kuģu enkuru meklēšanas un izcelšanas pakalpojumus. Mēs esam gatavi piedāvāt augstas kvalitātes zemūdens meklēšanu, izmantojot sānskata hidrolokatoru. Pēc identificēšanas un precīzu koordināšu noteikšanas mūsu ūdenslīdēji ir gatavi izcelt atrastos objektus.
Mēs nodarbojamies ar kuģu izcelšanas darbiem. Mums ir pieredze nogrimušu kuģu, liellaivu un pat zemūdeņu izcelšanā. Mums ir speciālisti, kas var izgatavot tehnisko projektu nogrimušu kuģu un laivu izcelšanai.
Ilggadējas darbības laikā mūsu uzņēmums ir savācis lielu no dibena izceltu priekšmetu kolekciju. Visinteresantākie zem ūdens atrastie priekšmeti ir izstādīti mūsu ūdenslīdēju muzejā.
"ASPTR" pastāvīgi demonstrē savu atbildības sajūtu vides aizsardzības un ekoloģiskās drošības jomā. Uzņēmums izmanto jaunākās tehnoloģijas, kas līdz minimumam samazina piesārņojuma iespējamību avārijas situācijās.

Over many years of operation, our Company has collected a large collection of items raised from the bottom. The most interesting items found underwater are exhibited in our diving museum.
“ASPTR” constantly demonstrates responsibility in the field of environmental protection and environmental safety. The Company uses the latest technology, which minimizes the likelihood of contamination during emergencies.