Sertifikāti

Sertificējušas starptautiskās klasifikācijas sabiedrības

ASPTR ir uzņēmums, ko ir apstiprinājušas sabiedrības, kas ir Starptautiskās klasifikāciju sabiedrību asociācijas (IACS) locekles, kā atzītu jūras pakalpojumu sniedzēju, kas saistīti ar kuģu apsekošanu ūdeni, neievietojot tos dokā.