KUĢU ZEMŪDENS APSEKOŠANA (UWILD)

Mēs veicam kvalitatīvu kuģu zemūdens daļas apskati ar detalizētu konspektēšanu. Mūsu aprīkojums ļauj kontrolēt apskates un inspekcijas procesu reāllaikā, atrodoties uz ūdens virsmas.
Darba gaitā tiek izmantota moderna digitālā tehnika.
Pabeidzot darbu, klientam tiek iesniegts detalizēts tehniskais akts un video ieraksts digitālā datu nesējā.

Nepieciešamības gadījumā mūsu uzņēmuma ūdenslīdēji nekavējoties spēs:
attīrīt dzenskrūvi no svešķermeņiem,
attīrīt kingstona režģus no apaugumiem,
attīrīt ķīļa dzesētāju (Keel Cooler) no apaugumiem,
nomainīt anodaizsardzības elementus.
Zemūdens inspekcija (UWILD), ar ko tiek aizstāta kuģa ievietošana sausā dokā, ir drošāka, ātrāka un lētāka alternatīva nepieciešamajām kuģu korpusa pārbaudēm dokā.
Jaunākā mēraparatūra un profesionāli ūdenslīdēji ir apsekošanas kvalitātes garantija.
Mūsu uzņēmumu ir apstiprinājušas klasifikācijas sabiedrības.