SĀNSKATA HIDROLOKATORS

Uzņēmums ASPTR izmanto sānskata hidrolokatoru. Ierīce ir kompakta un viegla, to ir viegli transportēt uz darba veikšanas vietu.
Sānskata hidrolokators ir ierīce, kuras darbības pamatā ir skaņas viļņi. Tādējādi tas ļauj iegūt jūras dibena un tur atrasto objektu akustiskos attēlus.
Dati tiek nepārtraukti vizualizēti un ierakstīti digitālā formātā. Kompaktā ierīce ir aprīkota ar programmatūras paketi savākto datu tālākai apstrādei. Mūsu speciālisti palīdzēs precīzi noteikt GPS koordinātes un atrastā objekta atrašanās dziļumu, izveidot dzelmes karti un augsnes cietības karti. Mēs esam gatavi attēlot jūras dibenu ļoti lielās platībās. Uzņēmumam ASPTR ir prasmes, pieredze un darba kuģi, kas ir pielāgoti šīs ierīces izmantošanai.